Sjøfløyte er en norsk variant av blokkfløyta. Navnet har den fått fordi den kom sjøveien fra kontinentet til Norge, men den blir også kaldt kjøpefløyte. Disse fløytene ble spredt utover i landet og brukt i mange sammenhenger fra spill til dans til trøst for ensomme gjetere. Etter hvert ble instrumentene også laget rundt om i landet av forskjellige nevenyttige folk på bygdene, og tradisjonen holdt seg helt til 1980 da den siste store instrumentmakeren, Nils Stuvstad, døde. Forskjellige folkemusikere har holdt spilletradisjonen i hevd, og med råd og hjelp fra noen av dem har jeg laget to størrelser av sjøfløyter. Den største er en rekonstruksjon av de eldste kjøpefløytene vi kjenner til her i landet med merke "Schlosser" . Den litt mindre varianten er min egen modell helt og holdent. Jeg har latt meg inspirere av fløyter jeg har sett og prøvd.

flute
Pris

Begge modeller: Nkr 6250,- inkl. merverdiavgift.

Ønsker du å høre Bodil spille på sjøfløyte:

Noter3copy
Tilbake